☰ Menu

 

 

Zagrożenie pożarowe– kształtowanie świadomości

Devon i Somerset Fire Rescue Service organizuje darmowe szkolenia na temat kształtowania świadomości wystąpienia potencjalnych zagrożeń związanych z pożarem. Szkolenia dostępne są dla pracowników i wolontariuszy z organizacji pozarządowych i grup społecznych w okręgu Devon i Somerset.

Bezpieczeństwo Pożarowe w Domu

Większości domowych pożarów można zapobiec przestrzegając podstawowych środków ostrożńości. 

Szkolenie przeciwpożarowe w remizie strażackiej w Weymouth

Co wiemy na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego? Bezpieczeństwo przeciwpożarowe odnosi się do środków ostrożności, które są podejmowane, aby zapobiec lub zmniejszyć prawdopodobieństwo pożaru, który może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia; poinformować o strukturze niekontrolowanego pożaru w razie jego wystąpienia i umożliwić przeżycie osobom nim zagrożonym lub w celu zmniejszenia szkód spowodowanych przez pożar.