☰ Menu

Skontaktuj się z policją pod numerem telefonu 999 (nagłe wypadki) lub 101.

Somerset and Avon Rape and Sexual Abuse Support

(SARSAS) zapewnia wsparcie dla kobiet i dziewczyn powyżej 13-go roku życia które zostały zgwałcone lub doświadczyły jakiejkolwiek formy przemocy seksualnej w swoim życiu.SARSAS oferuje swoje usługi w Bath, Bristolu, Pólnocno-Wschodnim Somerset, Pólnocnym Somerset, Somerset i Poludniowym Gloucestershire.

Przemoc domowa

Wsparcie i porady dla kobiet i mężczyzn w Somerset - ulotki w języku polskim, litewskim, portugalskim i łotewskim

Zatrzymanie i przeszukanie

Policja może zatrzymać Cię w każdej chwili.

Wsparcie dla ofiar przestępstw na tle rasowym itp.

Wsparcie dla ofiar przestępstw na tle rasowym

Numer telefonu na Policję w mniej ważnych sprawach

Numer telefonu na Policję w mniej ważnych sprawach

Zaproszenie na spotkanie poświęcone dyskryminacji rasowej w Yeovil

Zaproszenie na spotkanie poświęcone dyskryminacji rasowej w Yeovil.