☰ Menu

Zmiany dotyczące prawa jazdy

Od 8-go czerwca 2015 roku papierowa część prawa jazdy nie będzie już wydawane przez DVLA in nie będzie już dłużej obowiązywać. Nadal jednak będzie ważne prawo jazdy w formie plastikowej karty ze zdjęciem. Zmiany te nie dotyczą prawa jazdy wydanego prze DVLA w Północnej Irlandii.

Świąteczna Pomoc dla Rodzin w Potrzebie

Ponieważ chcemy odpowiadać na różne potrzeby społeczności, w której jesteśmy obecni, Midwest European Communities Association wspiera tych, którzy nie mogą pozowolić sobie na zorganizowanie Świąt Bożego Narodzenia.

South Somerset District Council Bezpieczeństwo społeczne

Poziom przestępczości i zachowań antyspołecznych w Somerset jest niższy niż w wielu innych regionach kraju.