☰ Menu

Attendance Allowance (Zasiłek pielęgnacyjny)

Zasiłek pielęgnacyjny jest to benefit dla osób powyżej 65 roku życia, które wymagają opieki ze względu na niepełnosprawność fizyczną bądź umysłową. Wysokość zasiłku zależy od poziomu wymaganej opieki.

 Formularz zasiłku pielęgnacyjnego (AA): https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271751/aa1a_print.pdf